Съобщение във връзка с предварителните приемни изпити за уч. 2024/2025 г.