Съобщение във връзка със семестриалните такси за обучение на студентите за летен семестър на учебната 2023/2024 г.