Студентски съвет съдейства за предоставяне на книжките на студентите във факултетните канцеларии