Студентски съвет съдейства за предоставяне на уверения за летен семестър за записване за Студентските общежития на НМА