Стартиране на дигитална колекция Фотоархив на НМА „Проф. Панчо Владигеров“