Срокове за подаване на документи за стипендии по ПМС №90 за зимен семестър на учебната 2023/2024 година