Срокове за подаване на документи за стипендии по ПМС №90 за летен семестър на учебната 2022/2023 година