Редакционна колегия

Доц. д-р Весела Бояджиева Редактори Проф. д-р Наташа Япова, д-р Елисавета Петкова

Главен редактор


Доц. д-р Весела Бояджиева Редактори Проф. д-р Наташа Япова, д-р Елисавета Петкова

Главен редактор


Иванка Петрова

редактор

78907890-790-9-970-