Решение № 04/27.03.2017 г. – публикуванo на 27.03.2017г.

Обявление – публикуванo на 27.03.2017г.

Документация – публикуванo на 27.03.2017г.

Техническа спецификация – публикуванo на 27.03.2017г.

Приложения към техн. Спецификация –

1. Технически паспорт и доклад за техническо обследване; – публикуванo на 27.03.2017г.

2. Обследване за енергийна ефективност; – публикуванo на 27.03.2017г.

3. Архитектурно заснемане; – публикуванo на 27.03.2017г.

4. Акустично обследване; – публикуванo на 27.03.2017г.

5. Актуална скица; – публикуванo на 27.03.2017г.

6. Виза за проектиране. – публикуванo на 27.03.2017г.

Образци на документи – публикуванo на 27.03.2017г.

Образец 2 – публикуванo на 27.03.2017г.

Проект на договор – публикуванo на 27.03.2017г.

Разяснения до 06.04.2017 – публикуванo на 06.04.2017г.

Протокол №1 – публикуванo на 10.05.2017г.

Съобщение от 22.06.2017 г. – публикуванo на 22.06.2017г.

Протокол №2/21.06.2017 г. – публикуванo на 30.06.2017г.

Протокол №3/29.06.2017 г. – публикуванo на 30.06.2017г.

Доклад Комисия/30.06.2017 г. – публикуванo на 30.06.2017г.

Решение № 05/30.06.2017 г – публикуванo на 30.06.2017г.

Договор инженеринг – публикуван на 26.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 26.01.2018 г.

Техническа спецификация 1 – публикуван на 26.01.2018 г.

Техническа спецификация 2 – публикуван на 26.01.2018 г.

Ценово предложениe – публикуван на 26.01.2018 г.

Обявление за приключване на договор – публикуванo на 01.03.2019г.