Прослушване за попълване щата на АСО /Академичен симфоничен оркестър/ към НМА „Проф. Панчо Владигеров“