Проверка на резултати от предварителните приемни изпити за учебната 2023/2024 г.