Редовен прием /юни/ – 2024/2025

Уважаеми кандидат-студенти,

РЕДОВНИТЕ приемни изпити в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ за учебната 2024/2025 г.  за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование за български граждани и за граждани на Европейския съюз /с успешно положен изпит по български език за гражданите на ЕС и чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Р. България/

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО НА 25, 26 и 27 ЮНИ 2024 г.

Изпитите ще се проведат в сградите на Национална музикална академия:

  • на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94 – ТКДФ, ИФ, ВФ
  • на ул. „Акад. Людмил Стоянов“ № 6 – ПДИ

СРОКОВЕ  И ДОКУМЕНТИ

Подаването на документи за кандидатстване в НМА за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър след средно образование e от 17 юни до 12:00 часа на 24 юни 2024 г.

Документите за кандидатстване се подават ОНЛАЙН по e-mail снимани с телефон или сканирани цветно, така че да се вижда само целият документ.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

  1. диплома за завършено средно образование – снимано/сканирано цветно изображение. В случай, че дипломата не е изготвена към датата на подаване на документите, кандидат-студентът представя служебна бележка за успешно издържани държавни зрелостни изпити и предстоящо издаване на диплома за средно образование от съответното средно училище;

– снимано/сканирано цветно изображение на документ за успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията, с вписани отделни оценки за учебната 2023/2024 година – за желаещите да кандидатстват с резултатите от тези изпити в съответната специалност в: Инструментален факултет – всички специалности, Вокален факултет – Класическо пеене, Поп и джаз инструментално изкуство – вид инструмент, Поп и джаз пеене, Балетно изкуство/Балетна педагогика, Фолклорна хореография.

– български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз, завършили средно образование в чуждестранни училища, подават легализирана, преведена и заверена диплома, както и Удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление на образованието – снимани/сканирани цветни изображения. За чуждестранните кандидати /ЕС/ – и всички документи, посочени в кандидатстудентския справочник;

  1. Заявление и Декларация – попълнени, подписани и снимани/сканирани;
  2. снимано/сканирано цветно изображение на документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща по банков път);

– такси за приемни изпити по факултети/специалности:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн – 100 лева

ИФ – 75 лева /за всички специалности, в т.ч. Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти/

ВФ – Класическо пеене – 100 лева

ВФ – Музикално-сценична режисура – 75 лева

ВФ – Балетно изкуство/Балетна педагогика – 75 лева

ВФ – Фолклорна хореография – 75 лева

ПДИ – Инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

ПДИ – Пеене – 100 лева

Кандидатстващите с оценка от Държавния изпит по теория и практика на професията заплащат такса от 50 лева.

Таксите се заплащат по банков път. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности се заплаща такса за всяка специалност поотделно (на едно платежно нареждане); ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І“ №1

IBANBG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

 

Имейли на факултетните канцеларии, на които се изпращат документите за кандидатстване:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 4409 746, 0882 33 50 43

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg тел. 870 30 49, 0882 33 50 39

Включително Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти

– Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg, alexandram@nma.bg тел. 0882 33 50 42

Класическо пеене, Музикално-сценична режисура, Балетно изкуство/Балетна педагогика, Фолклорна хореография

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg , тел. 4237 657, 0886 81 69 03

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене

След изпращане на документите по имейл всеки кандидат-студент ще  получи кандидатстудентски номер от съответната факултетна канцелария на посочената от него електронна поща. При две специалности кандидатът получава само един номер за специалността, посочена от него в заявлението за кандидатстване като първа. Той важи и за двете специалности.

 

Кандидатстудентски справочник за уч. 2024/2025 г.