Предварителен прием 2022-2023

Уважаеми кандидат-студенти,

Графикът за провеждане на предварителни приемни изпити можете да видите ТУК.

Изпитите ще се проведат в сградата на Национална музикална академия на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94

Поименните графици за реда на явяване ще бъдат обявени във фоайето на Академията.

 

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ обявява предварителни приемни изпити за учебната 2022/2023 г.  за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование във всички специалности БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ, МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА, ФОЛКЛОРНА ХОРЕОГРАФИЯ И БАЛЕТНО ИЗКУСТВО/БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА за български граждани и за граждани на Европейския съюз /с успешно положен изпит по български език за гражданите на ЕС/.

ИЗПИТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО НА 19 и 20 МАРТ 2022 г. в сградата на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94

СРОКОВЕ  И ДОКУМЕНТИ

Подаването на документи за кандидатстване в НМА за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър след средно образование e от 10 март до 12:00 ч. на 18 март 2022 г.

Документите за кандидатстване се подават по e-mail снимани с телефон или сканирани.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

  1. Заявление и Декларация
  2. Копие на дипломата за средно образование или удостоверение от училище, че кандидат-студентът се обучава в последна година (12 клас).
  3. Документ за платена ТАКСА за приемни изпити:

– такси за приемни изпити по факултети/специалности:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн – 100 лева

ИФ – 75 лева /за всички специалности, в т.ч. Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти/

ПДИ – Инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

ПДИ пеене – 100 лева

Таксите се заплащат по банков път. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности се заплаща такса за всяка специалност поотделно (на едно платежно нареждане); ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І“ №1

IBANBG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

 

Имейли на факултетните канцеларии, на които се изпращат документите за кандидатстване:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 4409 746, 0882 33 50 43

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg тел. 870 30 49, 0882 33 50 39

Включително Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg , тел. 4237 657, 0886 81 69 03

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене

След изпращане на документите по имейл всеки кандидат-студент ще  получи кандидатстудентски номер от съответната факултетна канцелария на посочената от него електронна поща. При две специалности кандидатът получава само един номер за специалността, посочена от него в заявлението за кандидатстване като първа. Той важи и за двете специалности.

Успешно издържалите предварителните приемни изпити участват в общото класиране след провеждането на основния прием в края на месец юни.