Подготвителен курс

В Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” се провежда подготвителен курс за кандидат-студенти /български граждани/ по специалностите, по които се осъществява прием в трите факултета – Теоретико-композиторски и диригентски факултет, Инструментален факултет и Вокален факултет.

Кандидатите  могат да бъдат и незавършили средното си образование. Семестриалните такси за обучение за учебната 2020/2021 година са, както следва:

Оперно-симфонично дирижиране – 750 лв.

Класическо пеене – 650 лв.

Поп и джаз пеене – 650 лв.

Всички останали курсове – 550 лв.

Програмата включва обучение по дисциплините, по които за съответната специалност се държат приемни изпити.

Кандидатите имат право, при възможност, да ползват студентско общежитие.

Записването става в началото на всеки семестър.