Допълнителен прием – 2023/2024

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ обявява допълнителен прием след средно образование по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г. по всички специалности БЕЗ специалностите: Теория на музиката, Педагогика на обучението по музика.

Документите се подават САМО ОНЛАЙН, като кандидат-студентите подават по имейл  на съответната факултетна канцелария.

Подаване на документи – от 01 септември до 14 часа на 08 септември 2023 г.

Провеждане на присъствени приемни изпити – на 11 и 12 септември 2023 г.

Обявяване на класиране – след 10:30 ч. на 13 септември 2023 г.

Записване /само присъствено/  – между 14:00 и 15:00 часа на 13 септември и на 14 и 15 септември от 10:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч.

 

– Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 0882 33 50 43

– Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg, тел. 0882 33 50 39

– Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg, тел. 0882 33 50 42

– Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg, тел. 0886 81 69 03

 

следните документи за участие в приемните изпити:

а) диплома за завършено средно образование – снимано/сканирано цветно изображение. В случай, че дипломата не е изготвена към датата на подаване на документите, кандидат-студентът представя служебна бележка за успешно издържани държавни зрелостни изпити и предстоящо издаване на диплома за средно образование от съответното средно училище;

– снимано/сканирано цветно изображение на документ за успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията, с вписани отделни оценки – за желаещите да кандидатстват с резултатите от тези изпити в съответната специалност в: Инструментален факултет – всички специалности, Вокален факултет – Класическо пеене, Поп и джаз инструментално изкуство – вид инструмент, Поп и джаз пеене, Балетно изкуство/Балетна педагогика и Фолклорна хореография.

– български граждани и чужденци, кандидатстващи съгласно чл.11, ал. 3, т.1, 2 и 3 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р. България, завършили средно образование в чуждестранни училища, подават легализирана, преведена и заверена диплома, както и Удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление на образованието – снимани/сканирани цветни изображения;

б)  Заявление и Декларация – попълнени, подписани и снимани/сканирани;

в) снимано/сканирано цветно изображение на документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща по банков път);

– такси за приемни изпити по факултети/специалности:

ТКДФ – 100 лева – за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн

ИФ – 75 лева /за всички специалности, в т.ч. Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти/

ВФ – Класическо пеене – 100 лева

ВФ – Музикално-сценична режисура – 75 лева

ВФ – Балетно изкуство/Балетна педагогика – 75 лева

ВФ – Фолклорна хореография – 75 лева

ПДИ – Инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

ПДИ – Пеене – 100 лева

Кандидатстващите с оценка от Държавния изпит по теория и практика на професията заплащат такса от 50 лева.

            Таксите се заплащат по банков път. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности, се заплаща такса за всяка специалност поотделно, посочват се специалностите (на едно платежно нареждане); ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-горе.  

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

IBAN: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

След изпращане на документите по имейл всеки кандидат-студент ще  получи кандидатстудентски номер от съответната факултетна канцелария на посочената от него електронна поща. При две специалности кандидатът получава само един номер за специалността, посочена от него в заявлението за кандидатстване като първа. Той важи и за двете специалности.

 

Условията за кандидатстване и изпитните програми можете да прочетете в кандидатстудентския справочник.