Предварителните приемни изпити ще се проведат ПРИСЪСТВЕНО