Очни занятия на студентите от специалности Балетно изкуство/Балетна педагогика и Народна хореография