Отчетно общо събрание на Теоретико-композиторски и диригентски факултет