ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот