Обява за заемане на длъжност „Секретар на факултет“