Общо отчетно събрание на Теоретико-композиторски и диригентски факултет