БАНКОВА СМЕТКА

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

Такси за обучение

Таксите са за учебната 2024/2025 година и се отнасят за студенти български граждани и граждани на ЕС и ЕИП в редовна форма на обучение.

ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

На основание чл. 2, от Постановление № 283 на МС от 19.08.2021 г. студентите от професионално направление „Педагогика на обучението по…“, приети в рамките на приема по чл. 9, ал. 3, т.6, буква „а“ от ЗВО (ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА)  приети от учебната 2021/2022г., се освобождават от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си.

Образователно-квалификационна степен СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
   БАКАЛАВЪР   I,  II и III курс

IV курс

 

750 лева

650 лева

 

1500 лева

1300 лева

 

   МАГИСТЪР след средно образование

І, II и III курс

ІV курс

V курс

 

750 лева

650 лева

750 лева

 

1500 лева

1300 лева

1500 лева

БАКАЛАВЪР

специалност Педагогика на обучението по музика – I, II и III курс

специалност Педагогика на обучението по музика – IV курс

400 лева

325 лева

800 лева

650 лева

   МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР  /всички специалности без Педагогика на обучението по музика/

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР – САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ Педагогика на обучението по музика

800 лева

 

430 лева

1600 лева

 

860 лева

 

ДОКТОРАНТИТЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ САМО ЗА ПЪРВИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА

1800 лева 3600 лева

Таксата е за учебната 2024/2025 година и се отнася за студенти български граждани и граждани на ЕС и ЕИП в задочна форма на обучение (специалност БАЛЕТНО ИЗКУСТВО – БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА; ФОЛКЛОРНА ХОРЕОГРАФИЯ).

Образователно-квалификационна степен СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
БАКАЛАВЪР

Първи, втори и трети курс

четвърти курс

 

600 лева

550 лева

 

1200 лева

1100 лева

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
БАКАЛАВЪР 2500 лева 5000 лева
МАГИСТЪР след средно образование 2500 лева 5000 лева
 

МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР – II курс

всички специалности без изброените по-долу

 

1900 лева

1900 лева

 

 

З800 лева

З800 лева

 

 – Педагогика на обучението по музика
 

800 лева

 

 

1600 лева

 

 – Музикотерапия
 

1500 лева

 

 

3000 лева

 

 

– Медийна композиция и електроакустична музика

 

 

1500 лева

 

 

3000 лева

 

 

– Мениджмънт на музикалните индустрии

 

 

1250 лева

 

 

2500 лева

 

 

– Звукорежисура и звуков дизайн за игри

 

1500 лева 3000 лева
 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪР

Балетно изкуство/Балетна педагогика

сем. такса 1500 лв     год. такса 3000 лв.
              Образователно-квалификационна степен СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
БАКАЛАВЪР – I, II и III курс

БАКАЛАВЪР – IV курс

2500 ЕВРО

2250 ЕВРО

5000 ЕВРО

4500 ЕВРО

МАГИСТЪР след средно образование – I, II и III  курс

МАГИСТЪР след средно образование – IV и V курс

 

3500 ЕВРО

3400 ЕВРО

7000 ЕВРО

6800 ЕВРО

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

I и II курс

 

 

3500 ЕВРО

 

 

 

7000 ЕВРО

 

 

ДОКТОРАНТИ 4000 ЕВРО 8000 ЕВРО

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪР

Балетно изкуство/Балетна педагогика

I, II и III курс

IV и Vкурс

 

 

 

1750 ЕВРО

1500 ЕВРО

 

 

3500 ЕВРО

З000 ЕВРО