БАНКОВА СМЕТКА

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

Такси за обучение

Таксите са за учебната 2021/2022 година и се отнасят за студенти български граждани и граждани на ЕС и ЕИП в редовна форма на обучение.

Образователно-квалификационна степен СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
   БАКАЛАВЪР

 

650 лева

 

1300 лева

 

   МАГИСТЪР след средно образование

І, II, III и  ІV курс

V курс

 

650 лева

750 лева

 

1300 лева

1500 лева

БАКАЛАВЪР

специалност Педагогика на обучението по музика – I курс

специалност Педагогика на обучението по музика – II, III, IV курс

 

325 лева

250 лева

 

650 лева

500 лева

   МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР /всички специалности без Педагогика на обучението по музика/

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР – САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ Педагогика на обучението по музика

750 лева

 

350 лева

1500 лева

 

700 лева

 

ДОКТОРАНТИТЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ САМО ЗА ПЪРВИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА

1000 лева 2000 лева

Таксата е за учебната 2021/2022 година и се отнася за студенти български граждани и граждани на ЕС и ЕИП в задочна форма на обучение (специалност БАЛЕТНО ИЗКУСТВО – БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА).

Образователно-квалификационна степен СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
БАКАЛАВЪР 550 лева 1100 лева
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
БАКАЛАВЪР 2383 лева 4766 лева
МАГИСТЪР след средно образование 2483 лева 4966 лева
 

МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР

 

всички специалности без изброените по-долу

 

1800 лева

 

 

 

З600 лева

 

 

 – Педагогика на обучението по музика
 

600 лева

 

 

1200 лева

 

 – Музикотерапия
 

1150 лева

 

 

2300 лева

 

 

– Медийна композиция и електроакустична музика

 

 

1400 лева

 

 

2800 лева

 

 

– Мениджмънт на музикалните индустрии

 

 

1150 лева

 

 

2300 лева

 

 

– Звукорежисура и звуков дизайн за игри

 

1150 лева 2300 лева
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪР

Балетно изкуство/Балетна педагогика

1163 лева
              Образователно-квалификационна степен СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
БАКАЛАВЪР – I и II курс

БАКАЛАВЪР – III и IV курс

2250 ЕВРО

2000 ЕВРО

4500 ЕВРО

4000 ЕВРО

МАГИСТЪР след средно образование – I и II курс

МАГИСТЪР след средно образование – III, IV и V курс

3400 ЕВРО

3300 ЕВРО

6800 ЕРО

6600 ЕВРО

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

 

3400 ЕВРО

 

6800 ЕВРО

 

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

1. За Оперно-симфонично дирижиране

2. За останалите специалности

 

3500 ЕВРО

2000 ЕВРО

 

7000 ЕВРО

4000 ЕВРО

ДОКТОРАНТИ – първа и втора година

ДОКТОРАНТИ – трета година

3600 ЕВРО

3500 ЕВРО

7200 ЕВРО

7000 ЕВРО