Студентският съвет е пространство, в което не съществуват ограничения, свързани с пол, раса, етнос, конформизъм, несериозност, сериозност, високомерие, примирение. Ние сме студентите и не бива да се случват такива видове ограничения.

Всеки студент на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ може да участва в работата на Съвета и да използва неговите възможности.

Ние сме обединени от нещо много по-голямо от нормата на закона. Отнасяме се един към друг неформално, съпричастно, откровено. Правилата ни служат да свършим задачата, а не да ограничават преценката ни.

Ако нещо си струва да бъде направено, струва си да бъде направено по възможно най-добрия начин.

Студентският съвет се бори за студентите си и отстоява своята позиция пред всички видове органи на управление.

 

Председатели на Студентски съвет при НМА „Проф. Панчо Владигеров“
през годините:

 1. Божидар Абрашев, ТКДФ /1999-2002/;
  2. Георги Петров, ИФ /2002-2003/;
  3. Мариян Георгиев, ТКДФ /2003-2007/;
  4. Наталия Антонова, ТКДФ /2007-2008/;
  5. Иван Янакиев, ТКДФ /2008-2009/;
  6. Тодор Велков, ВФ /2009-2011/;
  7. Ралица Фичева, ТКДФ /2011-2013/;
  8. Иван Милчев, ТКДФ /2013-2017/;
  9. Мадлен Цанков, ВФ /2017-2021/.

Комисия по социално-битови въпроси на учащите се (КСБВУ)

Дейността на комисията е постоянна и се реализира целогодишно, както следва:

 • подпомага настанителните кампании в студентските общежития на НМА;
 • изработва и предлага на Ректора критерии за получаване на стипендии, съгласно ПМС № 90;
 • преглежда подадените документи и прави предложение до Ректора за заповед за изплащане на стипендии на одобрените студенти, съгласно утвърдените и приложени критерии.

Комисията по социално-битовите въпроси на студентите приема молби за еднократна помощ или награда и предлага на Ректора за утвърждаване на одобрените и отпускането на средствата.

КСБВУ има председател, комисията се разделя и на два екипа – Екип „Стипендии“ и Екип „Общежития“ както следва:

1. Председател на КСБВУ:

 • Мадлен Цанков.

 

2. Екип „Стипендии“:

 • Мадлен Цанков (Председател);
 • Симон Павлов (Заместник-председател);
 • Антонио Дачовски;
 • Николай Желязков;
 • Деян Великов.

3. Екип „Общежития“:

 • Васил Влайков (Председател);
 • Диана Димитрова (Заместник-председател);
 • Председател на Домовия съвет на СО, блок 10;
 • Председател на Домовия съвет на СО, блок 22 Б.

Комисия по изготвяне и контрол на спазване на графици за самоподготовка в учебните зали (КИКСГСУЗ)

Дейността на комисията не е постоянна и работи в извънредни ситуации при заповед на Ректора на НМА.

Състав:

1. Председател на КИКСГСУЗ:

 • Николай Желязков.

 

2. Екип „Стара сграда“:

 • Симон Павлов (ТКДФ, Главен отговорник екип);
 • Мария-Каролина Койнова (ТКДФ);
 • Станислава Ризова (ВФ);
 • Мадлен Цанков (ВФ).

3. Екип „Нова сграда“:

 • Калоян Русев (ИФ, Главен отговорник екип);
 • Васил Влайков (ИФ);
 • Антонио Дачовски (ПДИ);
 • Михаил Маринов (ПДИ).

Контакти

Очакваме Вашите въпроси към нас !!!

Във форума,  в стаята на Студентски съвет или на:

 

Тел.:

02 / 44 09 743,

 

На Facebook страницата ни,

 

e-mail:

studentsunion.nma@gmail.com

 

e-mail на Председателя на СС:

antonio.g.dachovski@abv.bg

 

e-mail на Секретаря на СС:

stanislavaruzova6@gmail.com

Работната група има за цел да подпомага практиката на звукорежисьорите, чрез осъществяването на по-лесна комуникация между звукорежисьорите и студентите от другите факултети и катедри в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. По този начин ще се обогатят уменията на звукорежисьорите, а и уменията на колегите, които записват за първи път в студио, а и на тези, които записват и за пореден.
РГПЗПЗС се разделя на Координатори по факултети и Ръководител на цялата група.
Координаторите имат за цел да запазват часовете за запис и да ги въвеждат в екселска таблица.

*За да си запазите ден и час задължително трябва да се обадите на координатора по факултет и да му изпратите имейл!

Дни и часове за запис:
1. Дни: вторник, сряда и петък;
2. Часове: 13:30 часа, 14:30 часа, 15:30 часа /часовете важат и за трите дни/

Състав на РГПЗПЗС:

 1. Ръководител:

– Мария-Каролина Койнова, тел. 089 705 5350, e-mail: karolinakoynova@gmail.com

 1. Координатори „ИФ“:

– Васил Влайков, тел. 087 665 3539, e-mail: vasilvlaikov2000@gmail.com

 1. 3. Координатори „ТКДФ“:

– Антонио Макавеев, тел. 088 269 2655, e-mail: antoniomakaveev20@gmail.com

 1. 4. Координатори „ВФ“:

– Аида Пипоян, тел. 089 777 4326, e-mail: aida.pipoqn@gmail.com

5. Координатори „ПДИ“

– Диана Димитрова, тел. 089 990 6355, e-mail: diana2908@abv.bg

1. Председател на СС:

 • Антонио Дачовски.

2. Заместник-председатели на СС:

 • Мадлен Цанков;
 • Симон Павлов;
 • Николай Желязков.

3. Секретар на СС:

 • Станислава Ризова.

4. Делегати в ОС на НПСС:

 • Станислава Ризова /с право на глас/;
 • Антонио Дачовски /съвещателен/;
 • Симон Павлов /съвещателен/.

5. Представител на Студентски съвет в Контролния съвет:

 • Михаил Маринов.

6. Представители на Студентски съвет в Академичния съвет:

 • Антонио Дачовски;
 • Мадлен Цанков;
 • Николай Желязков;
 • Симон Павлов;
 • Деян Великов.

7. Представители на Студентски съвет във Факултетните съвети:

ФС – ТКДФ

 • Симон Павлов;
 • Мария-Каролина Койнова;
 • Велислава Скрильова.

ФС – ИФ

 • Николай Желязков;
 • Деян Великов;
 • Васил Влайков (резерва)

ФС – ВФ

 • Антонио Дачовски;
 • Мадлен Цанков.

8. Представители на Студентски съвет в Атестационните комисии:

АК – ТКДФ

 • Станимир Иванов.

АК – ИФ

 • Николай Желязков.

АК – ВФ

 • Антонио Дачовски.

 

9. Представител на Студентски съвет в съвета на Настоятелството:

 • Мадлен Цанков.
 1. 10. Делегати на Студентски съвет в СОПКОАС:
 • Станимир Иванов (докторант);
 • Николай Желязков (студент).
 1. 11. Делегати на Студентски съвет в Комисиите по качеството към СОПКОАС:

КК към СОПКОАС – ТКДФ

 • Велислава Скрильова.

КК към СОПКОАС – ИФ

 • Калоян Русев.

КК към СОПКОАС – ВФ

 • Антонио Дачовски.

Антонио Дачовски

Председател на СС


Станислава Ризова

Секретаря на СС