Студентският съвет е пространство, в което не съществуват ограничения, свързани с пол, раса, етнос, конформизъм, несериозност, сериозност, високомерие, примирение. Ние сме студентите.

Всеки студент на НМА може да участва в работата на Съвета и да използва неговите възможности.

Ние сме обединени от нещо много по-голямо от нормата на закона. Отнасяме се един към друг неформално, съпричастно, откровено. Правилата ни служат да свършим задачата, а не да ограничават преценката ни.

Ако нещо си струва да бъде направено, струва си да бъде направено по възможно най-добрия начин.

Дейността на комисията е постоянна и се реализира целогодишно, както следва:

 • подпомага настанителната кампания в студентските общежития на НМА;
 • изработва и предлага на Ректора критерии за получаване на стипендии, съгласно ПМС № 90;
 • преглежда подадените документи и прави предложение до Ректора за заповед за изплащане на стипендии на одобрените студенти, съгласно утвърдените и приложени критерии.

Комисията по социално-битовите въпроси на студентите приема молби за еднократна помощ или награда и предлага на Ректора за утвърждаване на одобрените и отпускането на средствата.

Състав:

 • Мадлен Цанков (Председател)
 • Симон Павлов (Заместник-председател)
 • Антонио Дачовски
 • Николай Желязков
 • Деян Великов

Дейността на комисията не е постоянна и работи в извънредни ситуации при заповед на Ректора на НМА.

Състав:

 • Николай Желязков (Председател)

 

Екип „Стара сграда“

 • Симон Павлов (ТКДФ, Главен отговорник екип);
 • Мария-Каролина Койнова (ТКДФ);
 • Станислава Ризова (ВФ);
 • Мадлен Цанков (ВФ).

 

Екип „Нова сграда“

 • Калоян Русев (ИФ, Главен отговорник екип);
 • Георги Стойчев (ИФ);
 • Антонио Дачовски (ПДИ);
 • Михаил Маринов (ПДИ).

Председател на СС:

 • Антонио Дачовски.

 

Заместник-председатели на СС:

 • Мадлен Цанков;
 • Кристиана Атанасова;
 • Николай Желязков.

Секретар на СС:

 • Станислава Ризова.

Делегати в ОС на НПСС:

 • Станислава Ризова /с право на глас/;
 • Кристиана Атанасова /съвещателен/;
 • Симон Павлов /съвещателен/.

Представител на Студентски съвет в Контролния съвет:

 • Михаил Маринов.

Представители на Студентски съвет в Академичния съвет:

 • Антонио Дачовски;
 • Мадлен Цанков;
 • Николай Желязков;
 • Симон Павлов;
 • Деян Великов.

Представители на Студентски съвет във Факултетните съвети: ФС – ТКДФ

 • Симон Павлов;
 • Мария-Каролина Койнова;
 • Надежда МакКюн (резерва).

ФС – ИФ

 • Николай Желязков;
 • Деян Великов;
 • Калоян Русев (резерва).

ФС – ВФ

 • Антонио Дачовски;
 • Мадлен Цанков.

Представители на Студентски съвет в Атестационните комисии: АК – ТКДФ

 • Станимир Иванов.

АК – ИФ

 • Николай Желязков.

АК – ВФ

 • Антонио Дачовски.

Представител на Студентски съвет в съвета на Настоятелството:

 • Мадлен Цанков.

Делегати на Студентски съвет в СОПКОАС:

 • Станимир Иванов (докторант);
 • Николай Желязков (студент).

Делегати на Студентски съвет в Комисиите по качеството към СОПКОАС: КК към СОПКОАС – ТКДФ

 • Велислава Скрильова.

КК към СОПКОАС – ИФ

 • Калоян Русев.

КК към СОПКОАС – ВФ

 • Антонио Дачовски.

Антонио Дачовски

Председател на СС


Станислава Ризова

Секретаря на СС