Студентският съвет е пространство, в което не съществуват ограничения, свързани с пол, раса, етнос, конформизъм, несериозност, сериозност, високомерие, примирение. Ние сме студентите и не бива да се случват такива видове ограничения.

Всеки студент на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ може да участва в работата на Съвета и да използва неговите възможности.

Ние сме обединени от нещо много по-голямо от нормата на закона. Отнасяме се един към друг неформално, съпричастно, откровено. Правилата ни служат да свършим задачата, а не да ограничават преценката ни.

Ако нещо си струва да бъде направено, струва си да бъде направено по възможно най-добрия начин.

Студентският съвет се бори за студентите си и отстоява своята позиция пред всички видове органи на управление.

 

Председатели на Студентски съвет при НМА „Проф. Панчо Владигеров“
през годините:

 1. Божидар Абрашев, ТКДФ /1999-2002/;
  2. Георги Петров, ИФ /2002-2003/;
  3. Мариян Георгиев, ТКДФ /2003-2007/;
  4. Наталия Антонова, ТКДФ /2007-2008/;
  5. Иван Янакиев, ТКДФ /2008-2009/;
  6. Тодор Велков, ВФ /2009-2011/;
  7. Ралица Фичева, ТКДФ /2011-2013/;
  8. Иван Милчев, ТКДФ /2013-2017/;
  9. Мадлен Цанков, ВФ /2017-2021/.

 

Списък на студентите
на НМА „Проф. Панчо Владигеров“
печелили
националния приз „Студент на годината“
в категория изкуства през годините

1. Христомир Здравков Дамянов, ВФ (2010 г.)

2. Мирослав Павлов Димов, ИФ (2012 г.)

3. Радостина Николаева Павлова, ВФ (2017 г.)

4. Мила Николаева Михова, ИФ (2018 г.)

5. Николай Евгениев Желязков, ИФ (2020 г.)

6. Дарина Николова Дикова, ИФ (2021 г.)

Комисия по социално-битови въпроси на учащите се (КСБВУ)

Дейността на комисията е постоянна и се реализира целогодишно, както следва:

 • подпомага настанителните кампании в студентските общежития на НМА;
 • изработва и предлага на Ректора критерии за получаване на стипендии, съгласно ПМС № 90;
 • преглежда подадените документи и прави предложение до Ректора за заповед за изплащане на стипендии на одобрените студенти, съгласно утвърдените и приложени критерии.

Комисията по социално-битовите въпроси на студентите приема молби за еднократна помощ или награда и предлага на Ректора за утвърждаване на одобрените и отпускането на средствата.

КСБВУ има председател, зам.-председател и членове:

 • Мадлен Цанков (Председател);
 • Симон Павлов (Заместник-председател);
 • Антонио Дачовски;
 • Николай Желязков;
 • Деян Великов.

Комисия по изготвяне и контрол на спазване на графици за самоподготовка в учебните зали (КИКСГСУЗ)

Дейността на комисията не е постоянна и работи в извънредни ситуации при заповед на Ректора на НМА.

Състав:

1. Председател на КИКСГСУЗ:

 • Николай Желязков.

 

2. Екип „Стара сграда“:

 • Симон Павлов (ТКДФ, Главен отговорник екип);
 • Мария-Каролина Койнова (ТКДФ);
 • Станислава Ризова (ВФ);
 • Мадлен Цанков (ВФ).

3. Екип „Нова сграда“:

 • Калоян Русев (ИФ, Главен отговорник екип);
 • Васил Влайков (ИФ);
 • Антонио Дачовски (ПДИ);
 • Михаил Маринов (ПДИ).

Контакти

Очакваме Вашите въпроси към нас !!!

Във форума,  в стаята на Студентски съвет или на:

 

Тел.:

02 / 44 09 743,

 

На Facebook страницата ни,

 

e-mail:

studentsunion.nma@gmail.com

 

e-mail на Председателя на СС:

antonio.g.dachovski@abv.bg

 

e-mail на Секретаря на СС:

diana2908@abv.bg

Работна група за практиките на звукорежисьорите и практика за запис на студенти
(РГПЗПЗС)

Работната група има за цел да подпомага практиката на звукорежисьорите, като се осъществи контакт със студентите от различните катедри и факултети при НМА „Проф. Панчо Владигеров“, които биха искали да придобият повече опит в свиренето/пеенето за запис в студио. За звукорежисьорите би било полезно да експериментират с инструменталисти и вокалисти от всички специалности, а за изпълнителите – да се запознаят със звукозаписния процес в концертната зала на НМА.
РГПЗПЗС се разделя на Координатори по факултети и Ръководител на цялата група.
Координаторите имат за цел да запазват часовете за запис и да ги въвеждат в екселска таблица.

*За да си запазите ден и час задължително трябва да се обадите на координатора по факултет или да му изпратите имейл!
**Практиката е с цел обучение, а не получаване на краен продукт.

График на дните и часовете за записи:
Вторник – от 13:30 часа до 16:30 часа;
Сряда – от 12:30 часа до 15:30 часа;
Петък – от 13:30 часа до 16:00 часа.

Състав на РГПЗПЗС:

 1. Ръководител:
  – Мария-Каролина Койнова, тел. 089 705 5350, e-mail: karolinakoynova@gmail.com
 2. Координатор „ИФ“:
  – Александрина Митева, тел. 088 883 0404, e-mail: alexandrinamiteva@gmail.com

3. Координатор „ТКДФ“:
           – Кристиана Димитрова, тел. 087 654 1517, e-mail: kristianavd@abv.bg

4. Координатор „ВФ“:
– Лили Мартиросян, тел. 089 321 8670, e-mail: lilymartirosyan97@gmail.com

5. Координатор „ПДИ“:
– Диана Димитрова, тел. 089 990 6355, e-mail: diana2908@abv.bg

 1. Председател на СС:
 • Антонио Дачовски.

 

 1. Заместник-председатели на СС:
 • Мадлен Цанков;
 • Симон Павлов;
 • Николай Желязков.

 

 1. Секретар на СС:
 • Диана Димитрова.

 

 1. Делегати на СС в ОС на НПСС:
 • Антонио Дачовски /с право на глас/;
 • Диана Димитрова /съвещателен/;
 • Симон Павлов /съвещателен/.

 

 1. Представител на Студентски съвет в Контролния съвет:
 • Михаил Маринов.

 

 1. Представители на Студентски съвет в Академичния съвет:
 • Антонио Дачовски;
 • Мадлен Цанков;
 • Николай Желязков;
 • Симон Павлов;
 • Деян Великов.

 

 1. Представители на Студентски съвет във Факултетните съвети:

ФС – ТКДФ

 • Антонио Дачовски;
 • Симон Павлов;
 • Кристиана Димитрова;
 • Мария-Каролина Койнова.

ФС – ИФ

 • Николай Желязков;
 • Деян Великов.

ФС – ВФ

 • Мадлен Цанков;
 • Диана Димитрова.

 

 1. Представители на Студентски съвет в Атестационните комисии:

АК – ТКДФ

 • Антонио Дачовски.

АК – ИФ

 • Николай Желязков.

АК – ВФ

 • Мадлен Цанков.

 

 1. Представител на Студентски съвет в съвета на Настоятелството:
 • Мадлен Цанков.

 

 1. Делегати на Студентски съвет в СОПКОАС:

 

 • Станимир Иванов;
 • Николай Желязков.

 

 1. Делегати на Студентски съвет в Комисиите по качеството към СОПКОАС:

 

КК към СОПКОАС – ТКДФ

 • Антонио Дачовски.

 

КК към СОПКОАС – ИФ

 • Николай Желязков.

 

КК към СОПКОАС – ВФ

 • Мадлен Цанков.
 1. Делегати на СС в ОС на ТКДФ:

12.1. Антонио Дачовски;
12.2. Симон Павлов;
12.3. Кристиана Димитрова;
12.4. Мария-Каролина Койнова;
12.5. Велислава Скрильова;
12.6. Васил Влайков;
12.7. Стефания Русева;
12.8. Калина Бахарова;
12.9. Станимир Иванов;
12.10. Николай Хилендаров.

 1. Делегати на СС в ОС на ИФ:

13.1. Николай Желязков;
13.2. Калоян Русев;
13.3. Деян Великов;
13.4. Яна Дукова;
13.5. Божидара Трохарова;
13.6. Александър Томов;
13.7. Цвета Атанасова.

 1. Делегати на СС в ОС на ВФ:

14.1. Мадлен Цанков (ВФ);
14.2. Явор Радованов (ВФ);
14.3. Лили Мартиросян (ВФ);
14.4. Аида Пипоян (ВФ);
14.5. Стоян Буюклиев (ВФ);
14.6. Диана Димитрова (ПДИ);
14.7. Стефан Георгиев (ПДИ);
14.8. Гергана Видимова (ПДИ);
14.9. Дария Боева (ПДИ).

 1. Делегати на СС в ОС на НМА:

Теорeтико-композиторски и диригентски факултет:
1. Антонио Дачовски;
2. Симон Павлов;
3. Кристиана Димитрова;
4. Мария-Каролина Койнова;
5. Васил Влайков.

Инструментален факултет:
6. Николай Желязков;
7. Цвета Атанасова;
8. Деян Великов;
9. Александър Томов;
10. Божидара Трохарова.

Вокален факултет:
11. Мадлен Цанков (ВФ);
12. Явор Радованов (ВФ);
13. Лили Мартиросян (ВФ);
14. Аида Пипоян (ВФ);
15. Диана Димитрова (ПДИ);
16. Стефан Георгиев (ПДИ);
17. Гергана Видимова (ПДИ).

Антонио Дачовски

Председател на СС


Диана Димитрова

Секретаря на СС