Г Р А Ф И К

НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Начало на учебната 2024/2025 година – 11.09.2024 г.

 

Редовно обучение Начална дата Крайна дата
Поправителна сесия за уч. 2023/2024 г. 04.09.2024 г. 10.09.2024 г.
Записване на студентите, с изключение на първи курс 02.09.2024 г. 25.09.2024 г.
Втора сесия за държавните изпити за уч. 2023/2024 г. 04.09.2024 г. 25.09.2024г.
Защити на дипломни работи 04.09.2024 г. 25.09.2024 г.
Защити на дипломни работи в ТКДФ за ОКС „магистър“  14.10.2024 г. 31.10.2024 г.
Зимен семестър 11.09.2024 г. 20.12.2024 г.
Разписване на студентските книжки и заверка на зимния семестър

Книжките да се представят в деканатите до 19.12.2024 г.

09.12.2024 г. 18.12.2024 г.
Редовна зимна изпитна сесия 06.01.2025 г. 11.01.2025 г.
Семестриална ваканция 13.01.2025 г. 04.02.2025 г.
Поправителна зимна сесия  05.02.2025 г. 08.02.2025 г.
Летен семестър

Записването на студентите за летния семестър

10.02.2025 г.

05.02.2025 г.

23.05.2025 г.

21.02.2025 г.

Разписване на студентските книжки и заверка на летния семестър

Книжките да се представят в деканатите до 22.05.2025 г.

12.05.2025 г. 21.05.2025 г.
Редовна лятна изпитна сесия 27.05.2025 г. 14.06.2025 г.
Държавни изпити и защити на дипломни работи 05.06.2025 г. 21.06.2025 г.