Индивидуални учебни планове и модели на отчети

Докторантура в редовна форма на обучение:

Индивидуален учебен план за подготовка на НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРА – изтегли

Индивидуален учебен план за подготовка на ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДОКТОРАНТУРА – изтегли 

 

Докторантура на самостоятелна подготовка:

Модел за индивидуален учебен план за подготовка на научноизследователска докторантура – изтегли

Модел за индивидуален учебен план за подготовка на художественотворческа докторантура – изтегли

Заявление за разглеждане на материали за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка – изтегли

 

 

Модел на отчет – Научноизследователска докторантура – изтегли

Модел на отчет – Художественотворческа докторантура – изтегли