23.07.2024
Общо отчетно-изборно събрание на НМА
11.07.2024
График за очните занятия на специалности Балетно изкуство/Балетна педагогика и Фолклорна хореография за зимния семестър на учебната 2024/2025 година
09.07.2024
Информация за подаване на документи и настаняване в студентски общежития за учебната 2024/2025 година
08.07.2024
Допълнителен прием след средно образование за учебната 2024/2025 г.
28.06.2024
Проверка на резултатите и класирането след проведените кандидатстудентски изпити за учебната 2024/2025 г.
28.06.2024
ГРАФИК на приемните изпити в НМА през месец юни 2024
10.06.2024
На вниманието на кандидат-студентите по ПМС № 103/1993 г. и по ПМС № 228/1997 г.
03.06.2024
Консултация за кандидат-студенти в специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“
22.05.2024
НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност 2024 г. – втора сесия
15.05.2024
НМА се присъединява към протестните действия на ДВУ в РБ
19.03.2024
Съобщение във връзка с предварителните приемни изпити за уч. 2024/2025 г.
18.03.2024
Класиране за стипендии по ПМС 90 за летен семестър на уч. 2023/2024 година
11.03.2024
Консултация за кандидат-студенти в специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“
21.02.2024
Обява за заемане на длъжност „Секретар на факултет“
12.02.2024
Съобщение във връзка със семестриалните такси за обучение на студентите за летен семестър на учебната 2023/2024 г.
09.02.2024
Срокове за подаване на документи за стипендии по ПМС №90 за летен семестър на учебната 2023/2024 година
06.02.2024
Предварителен прием 2024/2025
23.01.2024
НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност 2024 г. първа сесия
19.01.2024
График за очните занятия на специалност балетно изкуство/балетна педагогика и фолклорна хореография за летен семестър на учебната 2023/2024 година
23.10.2023
Класиране за стипендии по ПМС 90 за зимен семестър на уч. 2023/2024 година

 

Национална музикална академия

„Проф. Панчо Владигеров“

ОБЯВЯВА

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

за учебната 2021/2022 година

 

I. За образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и за образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование по всички специалности БЕЗ специалности – Звукорежисура, звуков и медиен дизайн, Поп и джаз пеене, Балетно изкуство/ Балетна педагогика, Фолклорна хореография.

 

Подаването на документи ще бъде онлайн. Документите следва да бъдат снимани с телефон или сканирани и снимките да бъдат ясно видими.

Документи се подават от 1 до 7 септември.

Изпитите ще се проведат от 8 до 10 септември.

 

Документи се подават на имейлите на факултетните канцеларии:

– Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg

– Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg

– Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg

Класическо пеене

Музикално-сценична режисура

– Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Приемните изпити в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ през месец септември 2021 година ще се проведат по следния начин:

ПРИСЪСТВЕНО за кандидатстващите с приемни изпити в Инструментален и Вокален факултет (без Поп и джаз изкуство), съгласно информацията в кандидатстудентския справочник. График с датите на приемните изпити ще бъде публикуван на сайта на НМА във вторник 07 септември 2021 г. след 16 ч. График за явяване на изпитите ще бъде обявен в сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94 във вторник 07 септември 2021 г. след 16 ч.

В специалност Класическо пеене се допуска по изключение и провеждане на онлайн приемни изпити след предварително подадено и одобрено заявление до ректора на НМА. Заявления за явяване на онлайн изпит по тази специалност се приемат до 01 септември 2021 година на имейла на факултетната канцелария.

За повече информация вижте кандидатстудентския справочник!

ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО за кандидатстващите с приемни изпити в Теоретико-композиторски и диригентски факултет и Поп и джаз изкуство.

Кандидатстването се осъществява чрез заснемане и изпращане на видеоматериали с изпълнения на кандидата, които са изцяло съобразени с изискванията и изпитните програми, посочени в кандидатстудентския справочник.

Видеоматериалите да започват с представяне на кандидата и показване на документ за самоличност пред камера. Видеоматериалите се изпращат заедно с кандидатстудентските документи на посочените имейли. 

ВИДЕОМАТЕРИАЛИТЕ трябва да се изпратят С ЛИНК, качени в някоя от платформите,  например – one drive, google drive.

Информация за споделяне на файлове и папки в One drive.

Информация за споделяне на файлове в Google drive /Google Диск/

ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

ПОП И ДЖАЗ – ВИД ИНСТРУМЕНТ

 

Кандидатстване с оценки от Държавния изпит по Теория и практика на професията:

За учебната 2021/2022 година в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще може да се кандидатства с успешно издържан държавен изпит по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация в училищата по изкуства съгласно чл. 33 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 132 от Закона за предучилищното и училищното образование. От този начин на кандидатстване могат да се възползват САМО дипломиращите се през настоящата учебна година по следните  специалности:

 

1. Всички специалности в Инструментален факултет и специалностите Поп и джаз – вид инструмент в катедра „Поп и джаз изкуство“ към Вокален факултет, като балът се образува от утроената оценка по практика. Ако тя е по-ниска от добър (4.00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.

 

2. Специалност Класическо пеене, като балът се образува от сбора на удвоената оценка по практика и годишната оценка по актьорско майсторство от дипломата за средно образование. Оценката от теоретичния тест се приема за „да“, ако е над добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.

 

 

II. За образователно-квалификационна степен „магистър“ след „бакалавър“ – по всички специалности.

Подаването на документи ще бъде онлайн.

Документи се подават от 1 до 7 септември.

Изпитите ще се проведат от 8 до 10 септември присъствено.

 

Необходимите документи за кандидатстване и изпитните програми са публикувани в кандидатстудентския справочник /по т.I/

Необходимите документи за кандидатстване и изпитните програми са публикувани в кандидатмагистърския справочник /по т.II/