НМА се присъединява към протестните действия на ДВУ в РБ