НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2021 г. ТРЕТА СЕСИЯ