НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. /четвърта сесия/