НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност 2024 г. първа сесия