НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. /трета сесия/