НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2022 г. /трета сесия/ и за 2023 г. /първа сесия/