НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2022 г.