На вниманието на кандидат-студентите по ПМС № 103/1993 г.