На вниманието на кандидат-студентите по ПМС № 103/1993 г. и по ПМС № 228/1997 г.