Академичен център за научна и художественотворческа дейност

Академичният център за научна и художественотворческа дейност включва представители на академичния състав, докторанти и студенти. Неговата дейност се осъществява в катедрите и се координира от техните ръководители.

Целта му е да стимулира и подпомага научноизследователската и художественотворческата дейност в НМА, да създава възможности за нови научни знания, съвместни научни проекти, да популяризира българската музикална култура.

Ръководител – проф. д-р Адриана Благоева

Координатор – Николета Ненова

НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Правила НХТД 2021 г.

Проекти ЕДИННА ТАРИФА нова

СИСТЕМА от показатели НХТД 2021

Формуляр

Утвърдени проекти – 2021 година

ТРЕТА СЕСИЯ

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Нови клавирни творби от млади композитори за 100-годишния юбилей на НМА

Ръководител на проекта: Проф. д-р Александър Василенко

Методика на обучението по български език като чужд – монография, автор д-р Бонка Василева

Ръководител на проекта: ст. преп. д-р Бонка Василева

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

100-годишен юбилей на проф. Лили Атанасова

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Гергана Несторова

 

 

ВТОРА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

Актуализация и поддръжка на програмата за индексиране на изданията на НМА

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

Текстове към информационни продукти за концертната дейност на НМА в клипове за рубриката „Знание“ на БТА

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Създаване на база данни с нотна литература за целите на катедра Пиано при ТКДФ

Ръководител на проекта: Доц. д-р Елена Дикова

Студентска работилница за провеждане на практически семинарни занятия към специалност „Звукорежисура“

Ръководител на проекта: Ас. д-р Ани Свинарова

Академичен форум „Интегрална музикална теория“ 2021

Ръководител на проекта: Проф. д-р Андрей Диамандиев

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Създаване сайт „Акомпанятор“ /Откупуване на продуцентски права на записи от БНР/ 

Ръководител на проекта: Проф. д-р Даниела Дикова

Майсторски клас по валдхорна на световноизвестния валдхорнист Радек Баборак в НМА „Проф. П. Владигеров“

Ръководител на проекта: Проф. д-р Атанас Карафезлиев

Международен виолончелов фестивал „Челисимо“ 

Ръководител на проекта: Доц. д-р Атанас Кръстев

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Майсторски клас на Вера Немирова и изготвяне на спектакъл „В очакване на Моцарт“

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Нона Кръстникова

 

 

 

 

 ПЪРВА СЕСИЯ

 

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 

1. Сборник „Докторантски четения“ с материали от проведената научна конференция 2020 /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

2. STUDENTUM OPERA SCRIPTA – електронно издание на НМА за студентски разработки

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

3. Представителна книжка, рекламни материали и техническо обслужване във връзка със 100-годишнината на НМА

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

4. Алманах /продължаващ проект/  № 13 (за 2021 г.)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

5. Научна конференция „Докторантски четения“ 2021, девето издание

/традиционен проект/

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

6. Абонаменти за достъп до международни бази данни

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

7. Създаване на дигитална нотна колекция, посветена на 100-годишнината на НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

8. Български език за чуждестранни студенти по музикално и танцово изкуство от втори курс

Ръководител на проекта: д-р Бонка Василева

 

9. Камерен концерт по случай 80-годишния юбилей на проф. Георги Костов

Ръководител на проекта: доц. д-р Лилия Костова

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

10. Сборник „100 години НМА. Единадесети академични пролетни четения – 2021“ /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

11. Сборник „Светът на Бетовен, Бетовен и светът. Десети академични пролетни четения – 2020“ /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

12. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране – випуск 2020

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

13. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране – випуск 2021

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

14. Национална научна конференция „Петко Стайнов и неговото значение за развитието на българската музикална култура“

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

15. Международна конференция „Пандемията и живото изпълнение – предизвикателства и перспективи“

Ръководител на проекта: доц. д-р Момчил Георгиев

 

16. Първо печатно нотно издание на „22 вариации за пиано от Любомир Пипков“

Ръководител на проекта: доц. д-р Снежина Врангова

 

17. Сесия „Академични пролетни четения – 2021“, единадесето издание. Научен форум на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор, с международно участие. Съставяне на сборник с докладите от сесията.

/традиционен проект/

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

18. Практически курс по хармония: учебно-методическо пособие. Част I (Диатоника)

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Надежда Тодорова

 

19. Участие в 31-и Международен конгрес на звукорежисьорите в Дюселдорф, Германия, 03-06.11.2021 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

20. Дипломни звукорежисьорски проекти

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

21. Дигитализиране на дипломните работи на специалност „Звукорежисура“

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петър Костов

 

26. IV Международно ателие за студенти по Композиция

Ръководител на проекта: проф. д-р Красимир Тасков

 

23. Дипломен концерт – специалност Оперно-симфонично дирижиране

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Патриков

 

24. Издаване на сборник „Музикално-педагогическото взаимодействие“

Ръководител на проекта: доц. д-р Йордан Банев

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

25. Майсторски клас на световноизвестното сопрано Красимира Стоянова

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

26. Академичен  конкурс посветен на творчеството на Джузепе Верди

Ръководител на проекта: проф. Мила Дюлгерова

 

27. Курс „Създаване и утвърждаване на артистичен медиен образ на младия музикант в публичното пространство“

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

28. Участие на студенти от Вокалния факултет в концерт на „Майски музикални дни“ – Кюстендил 2021

Ръководител на проекта: доц. д-р Елена Каралийска

 

29. Сценична реализация на комичната опера „Любовен еликсир“

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 

30. Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика – концерт

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

31. Майсторски клас и концерт на Мирослав Петков – водач на тромпетовата група на Кралски Концертгебау оркестър  – Амстердам“

Ръководител на проекта: проф. Атанас Дюлгеров

 

32. Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ на катедра „Духови  и ударни инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

33. Творби за флейта от български композитори – II част

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

34. Майсторски клас по пиано на проф. Антонио ди Кристофано

Ръководител на проекта: ас. д-р Гергана Несторова

 

35. XI Академичен камерен конкурс, посветен на 100-годишнината на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

 

36. XII Академичен цигулков конкурс „250 г. Лудвиг ван Бетовен“

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

37. XIII Академичен клавирен конкурс, посветен на 230 г. от смъртта на В. А. Моцарт и 210 г. от рождението на Ф. Лист

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Андонова

 

38. Академичен конкурс по виолончело

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Атанас Кръстев

Утвърдени проекти – 2020 година

 

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 

1. Алманах, кн. 11 /за 2019 г./

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

2. Научна платформа и стандартизиране на печатна и електронна продукция към Издателството на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Весела Бояджиева

 

3. Сборник Докторантски четения 2019 с материали от проведената научна конференция 2019 /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

 

4. STUDENTUM OPERA SCRIPTA – електронно издание на НМА за студентски разработки

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

 

5. Научна конференция „Докторантски четения“ 2020, осмо издание /традиционен проект/ 

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

6. Открити уроци и лекции на преподаватели от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в училищата по изкуствата в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Плевен и в училище с паралелки с изучаване на фолклорни инструменти и пеене в Пордим

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

7. Курс „Създаване и утвърждаване на артистичен медиен образ на младия музикант в публичното пространство“

Ръководител на проекта: ас д-р Нона Кръстникова

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

1. Участие на студенти от ВФ в концерт на „Майски музикални дни“ – Кюстендил 2020

Ръководител на проекта: проф. д-р Свилен Райчев

 

2. Абсолвентски гала-концерт 

Ръководител на проекта: проф. д-р Свилен Райчев

 

3. Академичен конкурс посветен на творчеството на Джузепе Верди

Ръководител на проекта: проф. Мила Дюлгерова

 

4. „Класика и съвременност. Балетът „Песента на планетите“ – световна премиера

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 

5. Сценична реализация на комичната опера „Тайният брак“ от Чимароза

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 

6. Майсторски клас на световноизвестното сопрано Красимира Стоянова

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

7. Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

1. XII Академичен клавирен конкурс 2020, посветен на 250 г. от рождението на Лудвиг ван БЕТОВЕН и 75 г. от смъртта на Бела БАРТОК.

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Андонова

 

2. Академичен конкурс „проф. Никола Стефанов“ на катедра „Дървени духови инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

3. Творби за флейта от български композитори – издаване

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

4.„Петър Христосков – „Размисли“ за пиано, цигулка, виолончело и голям симфоничен оркестър“, набор и печат

Ръководител на проекта: доц. д-р Даниела Дикова

 

5. Х Академичен камерен конкурс, посветен на творчеството на Бетовен

Ръководител на проекта: проф. Атанас Атанасов

 

6. 100-годишнина от рождението на проф. доктор хонорис кауза Петър Кърпаров

Ръководител на проекта: проф. Атанас Дюлгеров

 

7. Майсторски клас на виолончелиста Станимир Тодоров

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Атанас Кръстев

 

8. Майсторски клас по цигулка на Светлин Русев

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Галина Койчева-Мирчева

 

9. XII Академичен цигулков конкурс „250 г. Лудвиг ван Бетовен“

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

10. Акордеонно концертно турне 2020

Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Митев

 

11. Майсторски клас по валдхорна на световноизвестния валдхорнист Филип Майерс и концерт в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: проф. д-р Ясен Теодосиев

 

12. Майсторски клас по пиано на проф. Майа Райкович

Ръководител на проекта: ас. д-р Гергана Несторова

 

13. Избрани оркестрови сола за кларинет Втора част

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

1. IV Международно ателие за студенти по Композиция

Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков

 

2. „Реквиемът: жанров образец и исторически образи“, автор ас. д-р Петя Цветанова /издаване на монография/

Ръководител на проекта: ас. д-р Петя Цветанова

 

3. „На кръстопътя на традициите: кое е истинското българско църковно пеене?“, автор проф. д.изк. Светлана Куюмджиева

Ръководител на проекта: ас. д-р Петя Цветанова

 

4. Академичен форум „Интегрална музикална теория“ 2020 /Седма международна онлайн конференция/

Ръководител на проекта: проф. д-р Весела Бояджиева

 

5. Сборник „Светът на Бетовен, Бетовен и светът. Десети академични пролетни четения – 2020“ /трад. проект/

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

6. Международна конференция „Оценка на риска при организиране на концерти“

Ръководител на проекта: доц. д-р Момчил Георгиев

 

7. Абонаменти за достъп до международни бази данни

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

8. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

9. Трета национална хорова среща на хоровете от музикални училища и училищата с музикални паралелки в НМА

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

10. „Официални дискусии за Новата музика през социализма. Идеологически диктати (1945 – 1968)“ – монография, автор проф. д-р Ангелина Петрова

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангелина Петрова

 

11. Дипломни концерти на абсолвенти по специалност Оперно-симфонично дирижиране“

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Патриков

 

12. Сесия „Академични пролетни четения – 2020“, десето издание. Научен форум на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор, с международно участие. Съставяне на сборник с докладите от сесията.

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

13. Участие в 31 Международен конгрес на звукорежисьорите в Дюселдорф, Германия, 07-10.10.2020 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

14. Издаване на сборник научни статии “Музикално-педагогическото взаимодействие“ от авторски колектив от членове на академичния център Fundamenta musicae“

Ръководител на проекта: доц. д-р Йордан Банев

Утвърдени проекти – 2019 година

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

НМА гостува в училищата по изкуствата в гр. Плевен, Русе, Варна, Широка Лъка и Котел

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

Акордеонно концертно турне – 2019 и уъркшоп във Варна и Пловдив

Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Митев

 

Уъркшоп и концерт на баяниста Владимир Зубицки – Украйна

Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Митев

 

IX Академичен камерен конкурс, посветен на творчеството на Мартину

Ръководител на проекта: проф. Атанас Атанасов

 

Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ на катедра „Дървени духови инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

Честване 100-годишнината от рождението на проф. Сава Димитров

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

XI Академичен клавирен конкурс, посветен на 170 г. от смъртта на Фредерик Шопен и 120 г. от рождението на Панчо Владигеров

Ръководител на проекта: проф. д-р Маргарита Кръстева

 

 XI Академичен цигулков конкурс

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

 „Празничен валдхорнов концерт“ – тържествен концерт по повод 75 г. от рождението на проф. Владислав Григоров

Ръководител на проекта: проф. д-р Ясен Теодосиев

 

Академичен конкурс – контрабас на името на проф. Т. Тошев – 100 г. юбилей

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 

Академичен бас фестивал 2019 с международно участие

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 

Издаване на квартет № 3 „Старобългарски“ от Марин Големинов (партитура и щимове)

Ръководител на проекта: доц. д-р Огнян Константинов

 

Дни на виолата в НМА 2019

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Владислав Андонов

 

Избрани оркестрови сола за кларинет

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

Концерт „Музиката на Латинска Америка“

Ръководител на проекта: проф. д. изк. Мария Ганева

 

Концерт „Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика“

Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Недялков

 

Годишен абсолвентски концерт

Ръководител на проекта: проф. Христо Йоцов

 

Абсолвентски гала-концерти

Ръководител на проекта: проф. д-р Свилен Райчев

 

Издаване на книга „Исторически танци“, автор доц. д-р Мария Илиева

Ръководител на проекта: доц. д-р Мария Илиева

 

Два спектакъла на мюзикъла „Шумла полка“ от Парашкев Хаджиев в Бургаската опера

Ръководител на проекта: доц. д-р Деян Павлов

 

Майсторски клас на световноизвестното сопрано – Красимира Стоянова

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

Първи Академичен песенен конкурс

Ръководител на проекта: проф. Мила Дюлгерова

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Международно ателие за студенти по Композиция

Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков

 

Представяне на специалностите от ТКДФ в училищата по изкуствата в страната

Ръководител на проекта: проф. д-р Ростислав Йовчев

 

Научна платформа и стандартизиране на печатна и електронна продукция към Издателство на НМА

Ръководител на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева

 

Академичен форум „Интегрална музикална теория“ 2019, /международна онлайн конференция/

Ръководител на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева

 

Лекционен курс „Музика без граници 2019“ – Основи на спектрализма, лектор проф. д-р Иванка Стоянова

Ръководители на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева и проф. д-р Андрей Диамандиев

 

Втора национална хорова среща на хоровете от музикални училища и училищата с музикални паралелки

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

Дипломни концерти на абсолвенти по хорово и оркестрово дирижиране с хор и оркестър на НМА

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

Международна конференция „Сигурност и безопасност при организиране на концерти“

Ръководител на проекта: доц. д-р Момчил Георгиев

 

Музикално-терапевтични техники – майсторски клас

Ръководител на проекта: проф. д-р Андрей Диамандиев

 

Издаване сборник „Докторантски четения“ 2018. Сборник с материали от проведената научна конференция – 2018 г. 

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

Сборник „Академични пролетни четения – 2018“, осмо издание. Издаване на сборник с докладите от научната сесия

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

Научна конференция „Докторантски четения – 2019“

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

Алманах, кн. 10 /за 2018 г./

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

Рекламни материали и техническо обслужване

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

Практически курс по български език за чуждестранни студенти по музикално и танцово изкуство с речник, автор д-р Бонка Василева

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Илия Граматиков