ЗАМИНАВАЩИ СТУДЕНТИ ПО ПРОГРАМА „ERASMUS +”

 

 

-СТУДЕНТИТЕ ДА СА ЗАПИСАНИ ЗА НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА– РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, В ОКР „БАКАЛАВЪР“, „МАГИСТЪР“, „ДОКТОР“

 

-ОБЩ УСПЕХ ОТ ПРЕДХОДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА НАД МН.ДОБЪР /4,50/

/взима се Уверение от Секретариата на съответния факултет/

 

-СОБСТВЕНОРЪЧНО НАПИСАНО ЗАЯВЛЕНИЕ  ПО ОБРАЗЕЦ

/подава се в ст.№ 19/

 

-КАНДИДАТИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА КЛАСИРАНЕ В НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ  ВИСШИ УЧИЛИЩА

 

СТУДЕНТИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“  ВЪВ ВСЯКА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – БАКАЛАВЪР, МАГИСТЪР, ДОКТОР ПО 12 МЕСЕЦА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ПО ЖЕЛАНИЕ

 

ЖЕЛАТЕЛНО Е СТУДЕНТИТЕ ДА УСТАНОВЯТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТАКТ С ИЗБРАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ В ПРИЕМАЩИЯ  В У З  В ЧУЖБИНА И ДА ИМАТ ГОТОВНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАПИСИ  /ЛИНК КЪМ АУДИО/ВИДЕО/  НА СВОИ ИЗПЪЛНЕНИЯ.

 

СПРАВКИ:                         

НМА, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94,

1.ет. ст.№ 19               тел. /02/ 44 09 783

ПЕТЯ КИСИМОВА,        

Институционален ЕРАЗЪМ координатор

на НМА“П.Владигеров“