Кремена Ангелова, Профeсор д-р

Профeсор д-р Кремена Ангелова

Академична длъжност:

Професор, декан на ТКДФ на НМА

 

Научна степен:

Доктор

 

Научно-изследователска  област:

Психоакустика, 3D аудио

 

Преподавани дисциплини:

 • Звукорежисура
 • Аудио постпродукция
 • Психоакустика

 

Образование:

 • Доктор по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство – НМА “Проф. Панчо Владигеров”
 • Магистър по звукорежисура и по хорово дирижиране – НМА “Проф. Панчо Владигеров”

 

Специализации:

 • Квалификационен курс “Прилагане на ИКТ в образованието” – Барселона, 2020
 • Специализация “Управление на проекти” – 2018

 

Награди:

 • Кристална лира в категория „ЗВУКОВ И МЕДИЕН ДИЗАЙН” за специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн” към ТКДФ на НМА „Проф. Панчо Владигеров” за иновации и креативност при подготовка на специалисти, 2015
 • Награда за най-добър доклад в секция на Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014

 

Публикации:

 • Оценка на пространствените качества на звука – проблеми и параметри. – В: ІV Национална конференция с международно участие „Музикалнообразователните стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда, София, СУ „Климент Охридски“, 2013.
 • Принципи и приложение на пространствените звуковъзпроизвеждащи системи – В: Докторантски четения“, 2013.
 • Псхоакустичните принципи като метод за художествена манипулация в музикалнотворческия процес и работата със звук – В: Алманах на НМА, Година 5, 2013.
 • „Компютърът в съвременното музикално образование – специфика и възможности“ – Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014
 • (в съавторство със Сия Цолова): Creating and Incorporating E-learning and M-learning System at Higher Academic Musical Educational Institution. – In: Specifics, Challenges and Results, 56th International Symposium ELMAR-2014, Задар, Хърватска.
 • Над 80 компактдиска с класическа и ортодоксална музика, фолклор и авторски проекти

 

Творчески изяви:

 • Ръководител, организатор и член на жури на второто издание на Международен музикален хакатон в НМА “П.Владигеров”, ноември 2017
 • Основател и ръководител на национален образователен семинар “Музика, продукия и звуков дизайн за игри”, организиран съвместно с Cantus Firmus и фондация “Америка за България” в рамките на проекта “Музиката на Америка”. С участието на композитори и звукови дизайнери от България и САЩ.
 • Ръководител на семинар „DSP срещу FPGA: приложение и развитие на дигиталните ефекти в аудио индустрията“, съвместно с Antelope Audio, 18.10.2016
 • Ръководител на образователен семинар “Звуковият дизайн за игри – от идеята до реализацията” – декември 2019
 • Участие в работата на национален форум “Дигиталната трансформация на образованието – педагогически и социално-психологически аспекти” – октомври 2019 г.
 • Участие с доклад (2018) и в кръглата маса (2018, 2019) на Националната конференция на ФЕМА.
 • Участие в организацията и подготовката за провеждане на Четвърти, Пети и Шести международен конкурс VIVAPIANO – 2015, 2016, 2017 г.
 • Участие в организацията, подготовката и провеждането на 14-ти и 15-ти международен фестивал “Моцартови празници” – Правец, 2019, 2020
 • Участие в Международна конференция по дистанционно обучение – Кранево, юни 2016 г.
 • Организация и провеждане на концерт на студентите от специалност “Звукорежисура, звуков и медиен дизайн” – 2019
 • Създател и администратор на Фейсбук страницата на ТКДФ.

 

Участие в национални и международни проекти:

 • Проект „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ –2011-2014 – управление и експертна работа
 • Проект „Изграждане и въвеждане в действие на Електронна система за управление /ЕСУ/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ –2012-2014 – управление
 • Проект “MUSICA BULGARA – информационен портал за българска музика”; личен проект, финансиран по програма „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“ на Национален фонд „Култура“
 • Проект “Mузиката на Физиката”. Проектът се организира с финансиране от ЦЕРН и с подкрепата на Moog, Европейския проект OSOS, Фондация „Наука без граници“, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Софийски фестивал на науката, Британски съвет София, Посолство на САЩ в България и МФ „Софийски музикални седмици“
 • Проект за финансова подкрепа за издаването на Алманах на НМА по програма „Българска научна периодика“ на ФНИ (октомври 2014 – декември 2015)
 • Спечелени проекти в сесии за финансиране на Министерство на културата: „Любомир Пипков – Струнни квартети“ –1, “Любомир Пипков – Струнни квартети“ – 21 , „Непознатият Владигеров“ – частично финансиране
 • Проекти по НХТД в НМА: „Непознатият Владигеров“, Цикъл семинари „Музиката в аудио-визуалните медии“, Антология „Трета виенска школа“, „Любомир Пипков – Клавирни цикли“, „Александър Йосифов – Избрани творби за клавирно дуо“

 

Членство в организации:

Член на AES (Audio Engineering Society) – от 1995

Член на ASA (Acoustic Society of America) –  от 2019

 

Обществена дейност:

 • Участие в процедури по акредитация на НАОА – 2016,  2017, 2018, 2019 г.
 • Спечелен проект по програма “Зелена София”