Краен срок за подаване на материали за годишното научно издание на Академията