Форма за контакт

e-mail: info@nma.bg

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, София 1505,

ул. „Людмил Стоянов“ № 6, София 1505,

Контакти

Помощник ректор инж. Евгени Вълков Тел.: 02 / 440 97 80
Експерт връзки с обществеността Кристина Венкова Тел.: 02 / 440 97 84
Експерт международна дейност Петя Кисимова Тел.: 02 / 440 97 83
Директор библиотека Д-р Елисавета Петкова Тел.: 02 / 440 97 73
Главен експерт Човешки ресурси Поля Велкова Тел.: 02 / 440 97 41
Ръководител Учебно направление д-р Мариян Георгиев Тел.: 02 / 440 97 51

marian@nma.bg

Главен експерт Учебен отдел – Докторанти Ева Драгомирова Тел.: 02 / 440 97 47

eva@nma.bg

Главен експерт  Учебен отдел Николета Ненова Тел.: 02 / 440 97 52

nikoleta@nma.bg

Теоретико-композиторски и диригентски факултет Светлана Богданова Тел.: 02 / 440 97 46

0882 33 50 43

sbogdanova@nma.bg

Вокален факултет Юлияна Анастасова Тел.: 02 / 440 97 66

0882 33 50 42

juliana@nma.bg

Инструментален факултет д-р Деница Чардакова Тел.: 02 / 870 30 49

0882 33 50 39

deni@nma.bg

Поп и джаз изкуство Вера Георгиева Тел.: 02 / 423 76 57

0886 81 69 03

verageorgieva@nma.bg

Балетна педагогика Юлияна Анастасова Тел.: 02 / 440 97 66

juliana@nma.bg

Ръководител направление ФСД и главен счетоводител Соня Ханджиева Тел.: 02 / 440 97 90
Каса Емилия Цолова Тел.: 02 / 440 97 92
Счетоводство Тел.: 02 / 440 97 91

Тел.: 02 / 440 97 93

 

Горещ телефон за жалби на студенти и докторанти 02 / 440 97 82

 

Контакти

Помощник ректор

инж. Евгени Вълков

Тел.: 02 / 440 97 80

Експерт връзки с обществеността

Кристина Венкова

Тел.: 02 / 440 97 84

Експерт международна дейност

Петя Кисимова

Тел.: 02 / 440 97 83

Директор библиотека

Д-р Елисавета Петкова

Тел.: 02 / 440 97 73

Главен експерт Човешките ресурси

Поля Велкова

Тел.: 02 / 440 97 41

Ръководител Учебно направление

д-р Мариян Георгиев

Тел.: 02 / 440 97 82
marian@nma.bg

Главен експерт Учебен отдел – Докторанти

Ева Драгомирова

Тел.: 02 / 440 97 47
eva@nma.bg

Главен експерт Учебен отдел

Николета Ненова

Тел.: 02 / 440 97 52
nikoleta@nma.bg

Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Светлана Богданова

Тел.: 02 / 440 97 46
0882 33 50 43

sbogdanova@nma.bg

Вокален факултет

Юлияна Анастасова

Тел.: 02 / 440 97 66
0882 33 50 42

juliana@nma.bg

Инструментален факултет

д-р Деница Чардакова

Тел.: 02 / 870 30 49
0882 33 50 39

deni@nma.bg

Поп и джаз изкуство

Вера Георгиева

Тел.: 02 / 423 76 57
0886 81 69 03

verageorgieva@nma.bg

Балетна педагогика

Юлияна Анастасова

Тел.: 02 / 440 97 66
juliana@nma.bg

Ръководител направление ФСД и главен счетоводител

Соня Ханджиева

Тел.: 02 / 440 97 90

Каса

Емилия Цолова

Тел.: 02 / 440 97 92

Счетоводство

Тел.: 02 / 440 97 91
Тел.: 02 / 440 97 93