Форма за контакт

  e-mail: info@nma.bg

  бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, София 1505,

  ул. „Людмил Стоянов“ № 6, София 1505,

  Контакти

  Помощник ректор инж. Евгени Вълков Тел.: 02 / 440 97 80
  Експерт връзки с обществеността Кристина Венкова Тел.: 02 / 440 97 84
  Експерт международна дейност Петя Кисимова Тел.: 02 / 440 97 83
  Директор библиотека Д-р Елисавета Петкова Тел.: 02 / 440 97 73
  Главен експерт Човешки ресурси Поля Велкова Тел.: 02 / 440 97 41
  Ръководител Учебно направление д-р Мариян Георгиев Тел.: 02 / 440 97 51

  marian@nma.bg

  Главен експерт Учебен отдел – Докторанти Ева Драгомирова Тел.: 02 / 440 97 47

  eva@nma.bg

  Главен експерт  Учебен отдел Николета Ненова Тел.: 02 / 440 97 52

  nikoleta@nma.bg

  Теоретико-композиторски и диригентски факултет Светлана Богданова Тел.: 02 / 440 97 46

  0882 33 50 43

  sbogdanova@nma.bg

  Вокален факултет Юлияна Анастасова Тел.: 02 / 440 97 66

  0882 33 50 42

  juliana@nma.bg

  Инструментален факултет д-р Деница Чардакова Тел.: 02 / 870 30 49

  0882 33 50 39

  deni@nma.bg

  Поп и джаз изкуство Вера Георгиева Тел.: 02 / 423 76 57

  0886 81 69 03

  verageorgieva@nma.bg

  Балетна педагогика Юлияна Анастасова Тел.: 02 / 440 97 66

  juliana@nma.bg

  Ръководител направление ФСД и главен счетоводител Соня Ханджиева Тел.: 02 / 440 97 90
  Каса Емилия Цолова Тел.: 02 / 440 97 92
  Счетоводство Тел.: 02 / 440 97 91

  Тел.: 02 / 440 97 93

   

  Горещ телефон за жалби на студенти и докторанти 02 / 440 97 82

   

  Контакти

  Помощник ректор

  инж. Евгени Вълков

  Тел.: 02 / 440 97 80

  Експерт връзки с обществеността

  Кристина Венкова

  Тел.: 02 / 440 97 84

  Експерт международна дейност

  Петя Кисимова

  Тел.: 02 / 440 97 83

  Директор библиотека

  Д-р Елисавета Петкова

  Тел.: 02 / 440 97 73

  Главен експерт Човешките ресурси

  Поля Велкова

  Тел.: 02 / 440 97 41

  Ръководител Учебно направление

  д-р Мариян Георгиев

  Тел.: 02 / 440 97 82
  marian@nma.bg

  Главен експерт Учебен отдел – Докторанти

  Ева Драгомирова

  Тел.: 02 / 440 97 47
  eva@nma.bg

  Главен експерт Учебен отдел

  Николета Ненова

  Тел.: 02 / 440 97 52
  nikoleta@nma.bg

  Теоретико-композиторски и диригентски факултет

  Светлана Богданова

  Тел.: 02 / 440 97 46
  0882 33 50 43

  sbogdanova@nma.bg

  Вокален факултет

  Юлияна Анастасова

  Тел.: 02 / 440 97 66
  0882 33 50 42

  juliana@nma.bg

  Инструментален факултет

  д-р Деница Чардакова

  Тел.: 02 / 870 30 49
  0882 33 50 39

  deni@nma.bg

  Поп и джаз изкуство

  Вера Георгиева

  Тел.: 02 / 423 76 57
  0886 81 69 03

  verageorgieva@nma.bg

  Балетна педагогика

  Юлияна Анастасова

  Тел.: 02 / 440 97 66
  juliana@nma.bg

  Ръководител направление ФСД и главен счетоводител

  Соня Ханджиева

  Тел.: 02 / 440 97 90

  Каса

  Емилия Цолова

  Тел.: 02 / 440 97 92

  Счетоводство

  Тел.: 02 / 440 97 91
  Тел.: 02 / 440 97 93