Форма за контакт

  бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, София 1505,

  ул. „Людмил Стоянов“ № 6, София 1505,

  Контакти

  Помощник ректор инж. Евгени Вълков Тел.: 02 / 440 97 80
  Експерт връзки с обществеността Кристина Венкова Тел.: 02 / 440 97 84
  Експерт международна дейност Петя Кисимова Тел.: 02 / 440 97 83
  Директор библиотека Д-р Елисавета Петкова Тел.: 02 / 440 97 71
  Главен експерт Човешките ресурси Поля Велкова Тел.: 02 / 440 97 41
  Ръководител Учебно направление д-р Мариян Георгиев

  Тел.: 02 / 440 97 82

  marian@nma.bg

  Главен експерт Учебен отдел – Докторанти Ева Драгомирова

  Тел.: 02 / 440 97 47

  eva@nma.bg

  Главен експерт  Учебен отдел Николета Ненова

  Тел.: 02 / 440 97 52

  nikoleta@nma.bg

  Теоретико-композиторски и диригентски факултет Светлана Богданова

  Тел.: 02 / 440 97 46

  0882 33 50 43

  sbogdanova@nma.bg

  Вокален факултет Юлияна Анастасова

  Тел.: 02 / 440 97 66

  0882 33 50 42

  juliana@nma.bg

  Инструментален факултет Деница Чардакова

  Тел.: 02 / 870 30 49

  0882 33 50 39

  deni@nma.bg

  Поп и джаз изкуство Вера Георгиева

  Тел.: 02 / 423 76 57

  0886 81 69 03

  verageorgieva@nma.bg

  Балетна педагогика Юлияна Анастасова

  Тел.: 02 / 440 97 66

  juliana@nma.bg

  Ръководител направление ФСД и главен счетоводител Соня Ханджиева Тел.: 02 / 440 97 90
  Каса Емилия Цолова Тел.: 02 / 440 97 92
  Счетоводство

  Тел.: 02 / 440 97 91

  Тел.: 02 / 440 97 93

  stipendii.nma@abv.bg

  kolovanma@abv.bg

  Помощник ректор инж. Евгени Вълков Тел.: 02 / 440 97 80

  Помощник ректор инж. Евгени Вълков Тел.: 02 / 440 97 80

  Помощник ректор инж. Евгени Вълков Тел.: 02 / 440 97 80