Класиране за награди на студенти и докторанти от НМА „Проф. Панчо Владигеров“, съгласно чл. 9 от ПМС №90