Информация за подаване на документи и настаняване в студентски общежития за учебната 2024/2025 година