Информация за подаване на документи и настаняване в студентските общежития за учебната 2023/2024