Издателство

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Започва работа Академичното издателство Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.Очакваме Вашите предложения за издаване на монографии. Предвид необходимостта от уеднаквяване на библиографското цитиране с оглед създаване на електронна платформа за цитиранията, Ви молим да се съобразите с правилата за библиографско цитиране и описание на информационни източници на Издателството.

Индексират се библиографиите към публикациите на Издателството, включващи пълното описание на всички използвани в текста извори. По този начин системата отчита броя на цитиранията за всеки автор, включен в справочния апарат на съответното издание.