Акустика на гласовия апарат. Акустически строеж на гласа –
проф. д-р Свилен Райчев
Дисертационният труд като изследване и текст –
проф. д-р Наташа Япова
Втората виенска школа. Шьонберг, Веберн, Берг –
проф. д-р Наташа Япова
Транскрипция на партитури за симфоничен оркестър –
доц. д-р Явор Гочев
Четене и свирене от пръв поглед на партитури за хор и симфоничен оркестър –
доц. д-р Явор Гочев
Ръководство по транспониране –
доц. д-р Явор Гочев
Методически упражнение за овладяване на сопранов, алтов и теноров ключ –
доц. д-р Явор Гочев
Акустика на гласовия апарат. Акустически строеж на гласа –
проф. д-р Свилен Райчев
Дисертационният труд като изследване и текст –
проф. д-р Наташа Япова
Втората виенска школа. Шьонберг, Веберн, Берг –
проф. д-р Наташа Япова
Методика на преподаването по хорово дирижиране –
проф. д-р Адриана Благоева
Стара българска музика –
акад. Светлана Куюмджиева
„И даде земята им за наследие…“ –
акад. Светлана Куюмджиева
На кръстопътя на традициите: кое е истинското българско църковно пеене? –
акад. Светлана Куюмджиева
Когнитивни подходи към музикалния слух и музикалната памет –
проф. д-р Ангелина Петрова
Хармония. Практически курс. Диатоника –
проф.д-р Николай Градев
Въведение в теорията на музиката –
проф.д-р Николай Градев