АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ

АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ

тематични сборници с научни материали

(ISSN 1314-9261)

В поредицата сборници Академични пролетни четения се публикуват научните доклади и съобщения от ежегодно провежданата едноименна национална конференция с международно участие, организирана от катедра „История на музиката и етномузикология“ към Теоретико-композиторския и диригентски факултет на НМА.

Всяко издание е посветено на определена тема с актуално значение за музикалната наука – както по отношение на нови или недостатъчно изследвани обекти, така и във връзка с прилагането на съвременна научна методология.

Основни задачи на научната поредица са критическият препрочит на музикалната история, попълването на изворите с нови свидетелства, осветляването на малко разработвани изследователски теми и обекти.

Автори в сборниците са изследователи от България и чужбина, както музиколози, така и учени от сферите на другите изкуства. Редакционният екип на изданията включва преподаватели по история на музиката в НМА.

Поредицата се издава от издателството на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с ISSN 1314-9261 и е включена в националния референтен списък на НАЦИД със съвременните български специализирани издания с научно рецензиране.

10.11.2023

МУЗИКА И СВЕТОГЛЕД (2023)

10.12.2022

ИДЕЯ – ИДЕАЛ – ИДЕОЛОГИЯ (2022)

18.12.2021

100 години Национална музикална академия (2021)

Излезе от печат сборникът с научни публикации върху темата за 100-годишнината на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. В него са представени докладите от единадесетите Академични […]
15.12.2020

Светът на Бетовен – Бетовен и светът (2020)

През 2020 година международната общественост отбеляза подобаващо 250-годишнината от рождението на Бетовен. Множество събития – концерти, постановки, изложби, научни форуми – бяха посветени на композитора, който […]
15.02.2019

Панчо Владигеров и българският музикален XX век (2019)

15.02.2018

Българската култура през първата половина на ХХ век (2018)

15.02.2017

Българската музикална култура през 20-те и 30-те години на XX век (2017)

15.02.2016

Музика и диктат (2016)

11.11.2015

ХХ век – време на конфронтации, време на открития (2015)

11.11.2014

Българският музикален авангард (2014)

11.11.2013

80 години от създаването на дружество „Съвременна музика“ (2013)

11.11.2012

II Академични пролетни четения (2012)

11.11.2011

I Академични пролетни четения (2011)