Заповед на ректора за приключване на зимния семестър на учебната 2021/2022 г.