График за очните занятия на специалности Балетно изкуство/Балетна педагогика и Фолклорна хореография за зимния семестър на учебната 2024/2025 година