График за очните занятия на специалност балетно изкуство/балетна педагогика и фолклорна хореография за зимен семестър на учебната 2023/2024 година